Szeged pedagógia

Pedagógia Intézetet

Katolikus Pedagógia Intézetet

Szeged-Csanádi Egyházmegye

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Pedagógia

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Gelsey Vilmos Pedagógia

"Isten szeretete abban nyilvánul meg bennünk, hogy Isten elküldte a világba egyszülött Fiát, hogy általa éljünk" (1 Jn 4,9)

„Vigyázzatok, hogyan hallgatjátok. Mert akinek van, még kap hozzá, akinek pedig nincs, attól még azt is elveszik, amiről azt véli, hogy az övé.” (Lk 8,18)

„… mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, s nem úgy, mint az írástudók.” (Mt 7,29)

„Ha bennem maradtok, és tanításom is bennetek marad, akkor bármit akartok, kérjetek, és megkapjátok!” (Jn 15,7)

„…aki megtartja tanítását, abban az Isten szeretete valóban tökéletes.” (1Jn 2,5)

„Azok az anyám és a testvéreim, akik hallgatják és tetté is váltják az Isten szavát.” (Lk 8,21)

„A tanítást váltsátok tettekre, ne csak hallgassátok, mert különben magatokat csaljátok meg!” (Jak 1,22)

„Ég és föld elmúlik, de az én igéim el nem múlnak.” (Mt 24,35)

„Legyetek hálásak, Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen, s teljes bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást. Az Istennek énekeljetek hálás szívvel zsoltárt, himnuszt és szent énekeket.” (Kol 3,16)

„Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden tanítással is, amely az Isten szájából származik.” (Mt 4,4)

„… s amit tőlem számos tanú jelenlétében hallottál, azt közöld megbízható emberekkel, akik alkalmasak rá, hogy másokat tanítsanak.” (2Tim 2,2)

Odaküldték hozzá tanítványaikat, a Heródes-pártiakkal együtt. Ezek így beszéltek: „Mester, tudjuk, hogy igazat mondasz, az Isten útját az igazsághoz híven tanítod, nem vagy tekintettel senki személyére, mert nem igazodol emberi tekintélyhez.” (Mt 22,16)

„Ha az én tanításomat megtartották, a tieteket is megtartják.” (Jn 15,20)

„Aki szeret engem, az megtartja tanításomat…” (Jn 14,23)

„…aki megtartja tanításomat, az nem ízleli meg a halált örökre.” (Jn 8,51)

„Aki ugyanis szégyell engem és tanításomat, azt az Emberfia is szégyellni fogja…” (Lk 9,26)

Szaktanácsadás, tantárgygondozás

Továbbképzés - A normaalkotás alapelvei 2015-02-20

Article main image

2015. február 27-én nemzetközi tudományos szimpóziumot rendez az etika, hittanár, filozófia szakos tanároknak és minden érdeklődőnek a Szegedi Gál Ferenc Főiskola és a SZEGEPI.

A normaalkotás alapelvei

(Principles of norm creation)

nemzetközi szimpózium

a Gál Ferenc Főiskolán 2015. február 27-én

 

Helyszín: Klebelsberg Terem (Szeged, Dóm tér 6.)

 

10.00-10.10     Megnyitó


10.10-10.40     The Significance of Normative and Non-normative Ethics
Prof. Dr. Örsan Öymen, tanszékvezető egyetemi tanár, Isik Egyetem, Isztambu


10.40-11.00     Ius, Fas, Mos - A normák keletkezése
Dr. Birher Nándor főiskolai tanár, c. egyetemi tanár, GFF, VHF


11.00-11.20    The Defects and Failure of the Ethics Introduced by Adolf Hitler  
Dr. Esiobu Anayo Augustus, docens, GFF


11.20-11.40    Hozzászólások

11.40-12.00     Kávészünet

12.00-12.20    A jogi normaalkotás nyelvi és etikai vonatkozásairól
Dr. Latorcai Csaba, docens, GF


12.20-12.40    A katolikus erkölcsteológiai normavetés biblikus alapjairól
Dr. Gruber László, docens, GFF


12.40-13.00    Törvény és az evangélium, mint a normatív etika bibliai alapjai
Dr. Czagány Gábor, docens, GFF


13.00-13.20    A jogrend és az erkölcsi rend összefüggése
Dr. Szigeti Andrea, docens, GFF


13.20-13.30    Hozzászólások, zárás

13.30 órától     Büféebéd előadóknak, oktatóknak

 

 

A normaalkotás alapelvei
Jelentkezési lap