Szeged pedagógia

Pedagógia Intézetet

Katolikus Pedagógia Intézetet

Szeged-Csanádi Egyházmegye

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Pedagógia

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Gelsey Vilmos Pedagógia

„…aki megtartja tanításomat, az nem ízleli meg a halált örökre.” (Jn 8,51)

„Vigyázzatok, hogyan hallgatjátok. Mert akinek van, még kap hozzá, akinek pedig nincs, attól még azt is elveszik, amiről azt véli, hogy az övé.” (Lk 8,18)

„Aki ugyanis szégyell engem és tanításomat, azt az Emberfia is szégyellni fogja…” (Lk 9,26)

„… s amit tőlem számos tanú jelenlétében hallottál, azt közöld megbízható emberekkel, akik alkalmasak rá, hogy másokat tanítsanak.” (2Tim 2,2)

„… mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, s nem úgy, mint az írástudók.” (Mt 7,29)

Odaküldték hozzá tanítványaikat, a Heródes-pártiakkal együtt. Ezek így beszéltek: „Mester, tudjuk, hogy igazat mondasz, az Isten útját az igazsághoz híven tanítod, nem vagy tekintettel senki személyére, mert nem igazodol emberi tekintélyhez.” (Mt 22,16)

„A tanítást váltsátok tettekre, ne csak hallgassátok, mert különben magatokat csaljátok meg!” (Jak 1,22)

„Aki szeret engem, az megtartja tanításomat…” (Jn 14,23)

„Ha bennem maradtok, és tanításom is bennetek marad, akkor bármit akartok, kérjetek, és megkapjátok!” (Jn 15,7)

„Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden tanítással is, amely az Isten szájából származik.” (Mt 4,4)

„Legyetek hálásak, Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen, s teljes bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást. Az Istennek énekeljetek hálás szívvel zsoltárt, himnuszt és szent énekeket.” (Kol 3,16)

„…aki megtartja tanítását, abban az Isten szeretete valóban tökéletes.” (1Jn 2,5)

„Ég és föld elmúlik, de az én igéim el nem múlnak.” (Mt 24,35)

„Azok az anyám és a testvéreim, akik hallgatják és tetté is váltják az Isten szavát.” (Lk 8,21)

„Ha az én tanításomat megtartották, a tieteket is megtartják.” (Jn 15,20)

"Isten szeretete abban nyilvánul meg bennünk, hogy Isten elküldte a világba egyszülött Fiát, hogy általa éljünk" (1 Jn 4,9)

Betűméret:  A   A   A
Aktuális hírek

A Gál Ferenc Egyetem Veni Sancte szentmiséje 2020-09-17

Article main image

A Gál Ferenc Egyetem Veni Sancte szentmiséje

A Gál Ferenc Egyetem Veni Sancte szentmiséje szeptember 11-én volt a szegedi Dómban, amit dr. Kiss-Rigó László püspök celebrált az Egyetem paptanárainak közreműködésével és dr. Kozma Gábor rektor diakónusi szolgálatával.

Az intézmény most kezdi 90. tanévét, a szegedi egyházi felsőoktatás 1930-as indulásától számítva. A fenntartó Szeged-Csanádi Egyházmegye a Csanádi Egyházmegye 1030-as alapítására tekint vissza, amikor 990 éve Szent István király létrehozta a Csanádi Püspökséget, aminek első püspöke Szent Gellért volt. Idén augusztusban vált egyetemmé intézményünk, így a 90. tanév egyúttal az első, amire az egyetemi keretben kerül sor.

A Veni Sancte szentmisén mindezt is megköszönték és kérték az Egyetem polgáraira, közösségére váró feladatokra a Szentlélek segítségét. A szentmisét követően az új feladatokra való felkészüléshez tartozóan szólították meg azokat, akik az oktatásban és kutatásban, vagy éppen tanulmányaik végzésében már eddig is kiemelkedőt nyújtottak. Ennek keretében dr. Kozma Gábor rektor az egyetemi Szenátus által adományozott elismeréseket, díjakat adott át, kifejezve azt, hogy mennyire fontos a közösség javát szolgáló egyéni teljesítmény. A rektor elmondta, hogy a Gál Ferenc Egyetem jó hírét növeli, erősíti az intézmény társadalmi küldetésének teljesítését, ha a most díjazottak által is tanúságot adhat arról, amik így szólnak Jézus szavaival Márk evangéliumában (Mk 10,43-44), és ami az új tanév jelmondata lett: „Ha valaki közületek nagy akar lenni, legyen a szolgátok, és ha valaki közületek első akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája.” A Gál Ferenc Egyetem díjai az ilyen szolgálatot kitartóan végzőket állítják példának a világ elé, így szolgálatuk gyümölcsei mindenkié lesznek.

A köszöntések a címzetes oktatói kinevezések átadásával kezdődtek, elismerve azokkal az oktató-kutató munkában évek óta végzett kiemelkedő tevékenységet, majd pedig állami és intézményi hallgatói ösztöndíjakat osztottak ki. Címzetes egyetemi tanár kinevezést vehetett át dr. Takács Árpád Békés megyei kormánymegbízott, dr. Polyák Zsolt Békés megyei rendőr-főkapitány, Kothencz János, a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató főigazgatója. Gazsó Tibornak, a GFE stratégiai főigazgatójának címzetes egyetemi tanári kinevezését távollétében jelentették be. Címzetes egyetemi docens kinevezésről szóló oklevelet vett át Bíró Gyula, a GFE Gyakorlóintézmény vezetője, egyetemi képzésfejlesztési igazgató, továbbá mesteroktatói kinevezést kapott Moldován-Garas Helga, a GFE Szakképző Intézményének igazgatója.

A legkiválóbb hallgatókat köszöntve Hegyi László kabinetfőnök az ITM Felsőoktatásért, Innovációért és Szakképzésért Felelős Államtitkárság képviseletében adta át a miniszter által adományozott Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjat, amit az idén Tapodi Krisztián teológus és Prorok Máté gazdálkodási és menedzsment szakos hallgatók vehettek át. Az eseményen köszöntötték az Intézményi Ösztöndíjban részesült Csikós-Kumbor Dominika Erika (teológus), Földesi Alexandra (ápoló), Dobozi Ildikó (gazdálkodási szakos) és Takács Erika (óvodapedagógus) hallgatókat, valamint a Glattfelder-ösztöndíjas Paskuj Angéla teológus hallgatót.

 

Forrás és további képek: GFE Hírek oldalán