Szeged pedagógia

Pedagógia Intézetet

Katolikus Pedagógia Intézetet

Szeged-Csanádi Egyházmegye

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Pedagógia

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Gelsey Vilmos Pedagógia

„Azok az anyám és a testvéreim, akik hallgatják és tetté is váltják az Isten szavát.” (Lk 8,21)

„Legyetek hálásak, Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen, s teljes bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást. Az Istennek énekeljetek hálás szívvel zsoltárt, himnuszt és szent énekeket.” (Kol 3,16)

„…aki megtartja tanításomat, az nem ízleli meg a halált örökre.” (Jn 8,51)

"Isten szeretete abban nyilvánul meg bennünk, hogy Isten elküldte a világba egyszülött Fiát, hogy általa éljünk" (1 Jn 4,9)

„… mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, s nem úgy, mint az írástudók.” (Mt 7,29)

„Vigyázzatok, hogyan hallgatjátok. Mert akinek van, még kap hozzá, akinek pedig nincs, attól még azt is elveszik, amiről azt véli, hogy az övé.” (Lk 8,18)

„Aki szeret engem, az megtartja tanításomat…” (Jn 14,23)

Odaküldték hozzá tanítványaikat, a Heródes-pártiakkal együtt. Ezek így beszéltek: „Mester, tudjuk, hogy igazat mondasz, az Isten útját az igazsághoz híven tanítod, nem vagy tekintettel senki személyére, mert nem igazodol emberi tekintélyhez.” (Mt 22,16)

„…aki megtartja tanítását, abban az Isten szeretete valóban tökéletes.” (1Jn 2,5)

„Ég és föld elmúlik, de az én igéim el nem múlnak.” (Mt 24,35)

„Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden tanítással is, amely az Isten szájából származik.” (Mt 4,4)

„A tanítást váltsátok tettekre, ne csak hallgassátok, mert különben magatokat csaljátok meg!” (Jak 1,22)

„Aki ugyanis szégyell engem és tanításomat, azt az Emberfia is szégyellni fogja…” (Lk 9,26)

„… s amit tőlem számos tanú jelenlétében hallottál, azt közöld megbízható emberekkel, akik alkalmasak rá, hogy másokat tanítsanak.” (2Tim 2,2)

„Ha bennem maradtok, és tanításom is bennetek marad, akkor bármit akartok, kérjetek, és megkapjátok!” (Jn 15,7)

„Ha az én tanításomat megtartották, a tieteket is megtartják.” (Jn 15,20)

Betűméret:  A   A   A
Aktuális hírek

A „Járd végig!” projekt keretében második alkalommal szervezték meg a Kárpát-medencei Pedagógus Nyári Akadémiát Békéscsabán és Szarvason július 28-tól 31-ig 2021-08-26

Article main image

A „Járd végig!” projekt keretében második alkalommal szervezték meg a Kárpát-medencei Pedagógus Nyári Akadémiát Békéscsabán és Szarvason július 28-tól 31-ig

A Szeged-Csanádi Egyházmegye Gelsey Vilmos Pedagógiai Intézete az EMET-tel konzorciumban 2019 óta valósítja meg a „Járd végig!” EFOP-3.10.1-17-2017-00003 programot. Ennek keretében a magyarság határokon átívelő kapcsolatainak erősítését célozva két év alatt ötszáznál több külhoni magyar pedagógust fogadott.

A programra Felvidékről, Partiumból és Erdélyből, Vajdaságból és Kárpátaljáról érkeztek óvodapedagógusok, tanítók, általános iskolai és középiskolai tanárok, gyógypedagógusok, a határon túli pedagógus szövetségek együttműködésével. A négy napos bentlakásos program keretében a résztvevők plenáris előadásokon, workshopokon vettek részt, több szakmai párbeszéd lehetőségét megteremtve, valamint a nemzeti kultúra közgyűjteményeit, intézményeit megismerve. A szakmai eseményeket rekreációs és mentálhigiénés programok gazdagították.

Az akadémia első napját Varga Tamás alpolgármester nyitotta meg, a SZEGEPI és a helyszínt biztosító Gál Ferenc Egyetem, illetve Dr. Kozma Gábor rektor, főigazgató nevében Bíró Gyula képzésfejlesztési igazgató, a SZEGEPI program szakmai vezetője köszöntötte az akadémia résztvevőit. Az előadók a Gál Ferenc Egyetem, a Nyíregyházi Egyetem és az Eötvös Loránd Tudományegyetem felkért oktatói voltak. Az esti fogadáson Bálint Kornél kabinetvezető mondott pohárköszöntőt a Békés Megyei Kormányhivatal és Dr. Takács Árpád kormánymegbízott úr nevében.

A második napon az úti cél a Dunakanyar, Budapest érintésével Visegrád és Esztergom volt, majd a nap zárásaként az akadémia elhelyezte koszorúját Szarvason.

A harmadik napon workshopokon vettek részt a résztvevők, ahol a differenciáló pedagógiával, tehetséggondozással, modern módszertárakkal, hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek pedagógiájával és a korszerű pedagógiai értékelés gyakorlatával ismerkedtek meg. Az Ópusztaszeri Nemzeti Történelmi Emlékpark meglátogatását követően a Szegedi Szabadtéri Játékok előadásával zárult a nap.

Az utolsó napon a program záró plenáris előadásain a nevelő és nevelt viszonyával foglalkoztak az Apor Vilmos Katolikus Főiskola és a Gál Ferenc Egyetem előadói, illetve a pedagógus kultúra és kommunikáció új irányaival. A határon túli pedagógus szervezetek képviselői, így Kárpátalja és Erdély szakmai szervezetei is bemutatták tevékenységüket.

Az akadémia hozzájárult a Kárpát-medencei köznevelési intézmények együttműködésének elmélyítéséhez, a pedagógusok közötti kapcsolatrendszerek fejlődéséhez, élénkítve a tapasztalatcserét, és erősítve a külhoni és anyaországi pedagógusok szakmai elhivatottságát és motivációját.

Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery